New article in Developmental Cognitive Neuroscience

I’m pleased to inform that our paper “Newborn left amygdala volume associates with attention disengagement from fearful faces at eight months” is now available online.

Tuulari, J. J., Kataja, E-L., Leppänen, J., Lewis, J., Nolvi, S., Häikiö, T., Lehtola, S., Hashempour, N., Saunavaara, J., Scheinin, N., Korja, L., Karlsson, L., & Karlsson, H. (2020). Newborn left amygdala volume associates with attention disengagement from fearful faces at eight months. Developmental Cognitive Neuroscience. doi:10.1016/j.dcn.2020.100839

New article in Infant Behavior and Development

I’m pleased to inform that our paper “The role of TPH2 variant rs4570625 in shaping infant attention to social signals” is now available online.

Kataja, E-L., Leppänen, J. M., Kantojärvi, K., Pelto, J., Häikiö, T., Korja, R., Nolvi, S., Karlsson, H., Paunio, T., & Karlsson, L. (2020). The role of TPH2 variant rs4570625 in shaping infant attention to social signals. Infant Behavior and Development, 60, August 2020, 101471. doi:10.1016/j.infbeh.2020.101471

New article in Virittäjä

I’m pleased to inform that our paper “Potilassanaston hallinta terveydenhuoltoalalla. Maahanmuuttajataustaisten lääkärien ja asioimistulkkiopiskelijoiden sananmerkityksen tarkkuus” [Knowledge of patient vocabulary in the healthcare sector: accuracy of word meaning among immigrant physicians and community interpreter students] is now available online.

Tervola, M., Vainio, S., & Häikiö, T. (2020). Potilassanaston hallinta terveydenhuoltoalalla. Maahanmuuttajataustaisten lääkärien ja asioimistulkkiopiskelijoiden sananmerkityksen tarkkuus. Virittäjä. doi:10.23982/vir.70136

Songs of L.C.

kasetin sihinässä katkeilevat tekstuurit
vinyyliltä taltioitu rätinä
rahinan keskellä toiveikas nuori mies
kitaraa jahtaavat urut
basson uskaliaat syöksyt ja juoksut

kokemuksen kolmiyhteydessä
duuri vaihtuu molliksi
molli hetkeksi taas duuriksi
ja vimmaista kappaletta seuraa
hidas, juovuttava finaali

25.1.2006 (edit 7.6.2019)

© 2019 Tuomo Häikiö